VICES RECTORAT >> AFFICHER

Université Mohammed Seddik Ben Yahia - Jijel

جامعة محمد الصديق بن يحيى - جيجل

Faculté de droit et Sciences politiques:

Département de droit:

فرقة البحث : التطورات التقنية الحديثة والبيوطبية

Organise:

Le forum international

التطور العلمي و أجيال حقوق الإنسان :  دراسة في القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية 

Le 12 décembre 2017